Tag Archives: หนังสือที่อาจารย์บอมอ่าน

หนังสือน่าอ่าน | เพิ่มรายได้ หลายกระเป๋าเงิน

หนังสือน่าอ่าน | เพิ่มรายได้ หลายกระเป๋าเงิน

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 13 ที่ผมอ่านจบในปี 2560  ชื่อว่า “ เพิ่มรายได้ หลายกระเป๋าเงิน ” โดย “อมิตา อริยอัชฌา”  หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 20 บทย่อยๆ   แต่ละบทมีเนื้อหา เกี่ยวกับวิธีการหารายได้หลายๆ ร ...
หนังสือน่าอ่าน | หมายเหตุมนุษย์

หนังสือน่าอ่าน | หมายเหตุมนุษย์

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 12 ที่ผมอ่านจบในปี 2560 ชื่อว่า  “หมายเหตุมนุษย์”  เขียนโดย “วรศักดิ์  มหัทธโนบล”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่ อาจารย์วรศักดิ์ เขียนลงในหนังสือพิมพ์รายวัน และนิตยสาร รายสัป ...
หนังสือน่าอ่าน | ลับ ลวง พราง ๘ อวสาน ยิ่งลักษณ์

หนังสือน่าอ่าน | ลับ ลวง พราง ๘ อวสาน ยิ่งลักษณ์

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 10 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ลับ ลวง พราง ภาค ๘  อวสาน ยิ่งลักษณ์” เขียนโดย  “วาสนา นาน่วม” ซึ่งเป็นนักข่าวสายทหาร ผู้มีผลงานเขียนแนวๆ นี้ออกมาแล้วมากมายหลายเล่ม ซึ่งส่วนใหญ่ล ...
หนังสือน่าอ่าน | เหตุบ้าน การเมือง

หนังสือน่าอ่าน | เหตุบ้าน การเมือง

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 9 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “เหตุบ้าน การเมือง”  เขียนโดย “นรนิติ เศรษฐบุตร”  หนังสือเล่มนี้ เล่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยในช่วงเวลา 60 ปีที่ผ่านมา โดยอาศัยสถานที่ 13 แห่ง ...
หนังสือน่าอ่าน | มาร์กซ  ความรู้ฉบับพกพา

หนังสือน่าอ่าน | มาร์กซ ความรู้ฉบับพกพา

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 8  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า มาร์กซ ความรู้ฉบับพกพา เขียนโดย “Peter Singer” แปลโดย “เกษียร เตชะพีระ”  ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็น ศาสตราจารย์ด้านจริยปรัชญาและชีวจิรยศาสตร์แห่ง ...
หนังสือน่าอ่าน | ไม่ทำ ทำไม

หนังสือน่าอ่าน | ไม่ทำ ทำไม

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 6  ที่ผมอ่านจบในปี  2560  ชื่อว่า  “ไม่ทำ ทำไม” หนังสือเล่มนี้ใช้ “10 นักเขียน นั่งคุยกับ 10 นักฝัน” โดยนำนักเขียน 10 คน ประกบสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับนักฝัน 10 คน ซึ่งแต่ละคนล้วน ...
หนังสือน่าอ่าน | กบฎบวรเดช

หนังสือน่าอ่าน | กบฎบวรเดช

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 4  ที่ผมอ่านจบในปี  2560  ชื่อว่า  “กบฏบวรเดช”  เขียนโดย “เพลิง ภูผา” ในหนังสือเล่มนี้เล่าถึงเรื่องราวของ กบฏครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยมีการปูพื้นให้เห็นถึงที่มาที่ไปก่อ ...
หนังสือน่าอ่าน | มนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชั้น

หนังสือน่าอ่าน | มนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชั้น

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 3 ที่ผมอ่านจบในปี 2560 ชื่อว่า  มนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชั้น เขียนโดย “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” หนังสือเล่มนี้แม้ไม่ได้ระบุปีตีพิมพ์ แต่ประเมินจากเนื้อหาแล้วคาดว่าน่าจะถูกเขียน ...
หนังสือน่าอ่าน | คำให้การผู้ชายกลางคืน

หนังสือน่าอ่าน | คำให้การผู้ชายกลางคืน

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 2 ที่ผมอ่านจบในปี 2560 ชื่อว่า  “คำให้การผู้ชายกลางคืน” เขียนโดย “ดร.นารี วิลสมิท”  หนังสือเล่มนี้เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของผู้ชายขายบริการ และเรื่องราวของลูกค้าที่มาใช้บริการกับเ ...
หนังสือน่าอ่าน | คนเล็กๆ

หนังสือน่าอ่าน | คนเล็กๆ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 1 ที่ผมอ่านจบในปี 2560 ชื่อว่า  “คนเล็กๆ”  เขียนโดย “ขวัญใจ เอมใจ”  หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวของบุคคลและมูลนิธิต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่างๆ โดยท ...