Tag Archives: หนังสือที่อาจารย์บอมอ่าน

หนังสือน่าอ่าน | MICROFINANCE และการเงินชุมชน

หนังสือน่าอ่าน | MICROFINANCE และการเงินชุมชน

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่  9 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “MICROFINANCE และการเงินชุมชน” ซึ่งเนื้อหาของหนังสือมาจากการถอดความและเรียบเรียงเนื้อหาบางส่วนของงานเสวนาวิชาการเรื่อง “องค์กรการเงินชุมชน: ม ...
หนังสือน่าอ่าน |  เสือสอน

หนังสือน่าอ่าน | เสือสอน

  หนังสือเล่มที่  4 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ มีชื่อว่า “เสือสอน” เขียนโดย “ม.ล. ปริญญากร  วรวรรณ” ซึ่งเป็นนักเขียนในดวงใจของผมอีกคน   หม่อมหลวงปริญญากร  หรือ หม่อมเชน เป็นนักถ่ายภาพสัตว์ป่า และนักเขีย ...
หนังสือน่าอ่าน (เล่มที่ 38)  | ความลับ 5 ข้อ ที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย

หนังสือน่าอ่าน (เล่มที่ 38) | ความลับ 5 ข้อ ที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 38 ที่ผมอ่านจบในปีนี้  ชื่อว่า “The Five Secrets You Must Discover” หรือ “ความลับ 5 ข้อ ที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย”  เขียนโดย “ดร.จอห์น  ไอโซ” แปลโดย “อรวรรณ  ...
หนังสือน่าอ่าน (เล่มที่ 37)  | เสียงพูดสุดท้าย  ‘รงค์  วงษ์สวรรค์

หนังสือน่าอ่าน (เล่มที่ 37) | เสียงพูดสุดท้าย  ‘รงค์  วงษ์สวรรค์

    หนังสือเล่มที่ 37 ที่ผมอ่านจบในปีนี้  ชื่อว่า “เสียงพูดสุดท้าย  ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ “  ซึ่งเป็น หนังสือน่าอ่าน อีกเล่มหนึ่ง เนื้อหาเป็นบทสัมภาษณ์นักเขียนชื่อดังของเมืองไทยอย่าง รงค์ วงษ์สวรรค์ ขณะที่ ...
หนังสือเล่มที่  36 : มีของดีต้องให้คนอื่น ขโมย  | Show your work

หนังสือเล่มที่  36 : มีของดีต้องให้คนอื่น ขโมย  | Show your work

    หนังสือเล่มที่ 36 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “มีของดีต้องให้คนอื่นขโมย หรือ Show your  work“ เขียนโดย Austin Kleon   แปลโดย  “อรณี อรุณีกุล และ ทสมา วรรธนะภูติ”   เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสร้างตัวตน ...
หนังสือเล่มที่ 33 | ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง

หนังสือเล่มที่ 33 | ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง

หนังสือเล่มที่ 33 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง” เขียนโดย “ศิเรมอร อุณหธูป” ซึ่งผู้เขียนได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยด้วยอาการภูมิแพ้อย่างหนักจนถึงขั้นต้อง ...
หนังสือเล่มที่ 32 |เธอ เขา เรา และร้านหนังสือ

หนังสือเล่มที่ 32 |เธอ เขา เรา และร้านหนังสือ

หนังสือเล่มที่  32 ที่ผมอ่านจบในปีนี้  ชื่อ “เธอ เขา เรา และร้านหนังสือ”  โดย “สุพัตรา”  เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ที่บอกเล่าความประทับใจของผู้เขียน ที่มีกับร้านหนังสือต่างๆ ที่เธอได้มีโอกาสสัมผัสและไปเยือ ...
หนังสือเล่มที่ 30 : ข้อคิดเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย

หนังสือเล่มที่ 30 : ข้อคิดเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย

หนังสือเล่มที่ 30 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อ  ” ข้อคิดเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ” โดย  ” ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช” ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อเขียนของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ที่เขียนไว้เนื่องในวา ...
หนังสือเล่มที่ 29 : เรื่องเล่าร้านกาแฟ

หนังสือเล่มที่ 29 : เรื่องเล่าร้านกาแฟ

หนังสือเล่มที่ 29 ที่ผมอ่านจบในปีนี้… ชื่อ “เรื่องเล่าร้านกาแฟ” เขียนโดย “สุพัตรา” เป็นหนังสือที่บอกเล่าประสบการณ์ตรงของนักเขียนคนหนึ่ง ที่ร่วมกับเพื่อนๆ สร้างร้านกาแฟเล็ ...
หนังสือเล่มที่ 27 :  รู้แล้ว รวยโคตร

หนังสือเล่มที่ 27 :  รู้แล้ว รวยโคตร

    หนังสือเล่มที่ 27 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ :  ” รู้แล้ว รวยโคตร ” เขียนโดย  วิน เอี่ยมอ่อง  ซึ่งเป็น “นักมายาจิต” ซึ่งเป็นศาสตร์ ที่ผสมผสานหลักทางวิทยาศาสตร์ และ  จิตวิทยา ในหนังสือเล่ม ...