Tag Archives: หนังสือที่อาจารย์บอมอ่าน

หนังสือน่าอ่าน | ตำราคนไม่อยากแก่

หนังสือน่าอ่าน | ตำราคนไม่อยากแก่

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 20  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า ”ตำราคนไม่อยากแก่” เขียนโดย  “ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย”  ซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต และ อายุรศาสตร์ชะลอวัย  เนื้อหาหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกั ...
หนังสือน่าอ่าน | อายุแท้ ไม่ใช่ตัวเลข

หนังสือน่าอ่าน | อายุแท้ ไม่ใช่ตัวเลข

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 19  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า อายุแท้ ไม่ใช่ตัวเลข เขียนโดย  “ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน”  หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึง ปัจจัยต่างๆ  ที่ทำให้คนเราเกิดความชราและ สิ่งที่ใช้วัดความชราของคน ...
หนังสือน่าอ่าน | อเมริกา อเมริกา อเมริกา | What Uncle Sam Really Wants

หนังสือน่าอ่าน | อเมริกา อเมริกา อเมริกา | What Uncle Sam Really Wants

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่18 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “อเมริกา อเมริกา อเมริกา” หรือ “What Uncle Sam Really Wants”  เขียนโดย  “Noam Chomsky”  แปลเป็นภาษาไทยโดย “ภัควดี วีระภาสพงษ์”  เนื้อหาของหนังสือเล่ ...
หนังสือน่าอ่าน | เส้นทางนักประพันธ์

หนังสือน่าอ่าน | เส้นทางนักประพันธ์

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 17 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “เส้นทางนักประพันธ์“ เขียนโดย  “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อเขียนของอาจารย์เสกสรร จากที่ต่างๆ  ซึ่งเนื้อหาในเล่มเป็นการเล่าเ ...
หนังสือน่าอ่าน CEO กับความรัก

หนังสือน่าอ่าน CEO กับความรัก

  หนังสือน่าอ่าน CEO กับความรัก เป็นหนังสือเล่มที่ 16 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า    เขียนโดย “ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์” ซึ่งเป็นการรวบรวมบทความที่คุณก่อศักดิ์ (ในฐานะ CEO ของ  7-11)  ได้เขียนไว้ในวาร ...
หนังสือน่าอ่าน | คน (ไม่) สำคัญ

หนังสือน่าอ่าน | คน (ไม่) สำคัญ

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 15 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “คน (ไม่) สำคัญ “ โดย  “สฤณี อาชวานันทกุล”  ซึ่งรวบรวมเรื่องราวของ 11 คน ไม่สำคัญ แต่กลับสร้างปรากฏการณ์สำคัญระดับโลก โดยมีตั้งแต่คนที่คิดค้น หลอ ...
หนังสือน่าอ่าน | โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว

หนังสือน่าอ่าน | โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว

   เล่มที่ 14 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “ โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว ”  ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมงานของ “ทรงกลด บางยี่ขัน” นักเขียนผู้มีความละเมียดละไมในแทบทุกตัวอักษรของเขา   หนั ...
หนังสือน่าอ่าน | Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก

หนังสือน่าอ่าน | Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 12 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “ Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก ”  ผลงานของ  “แชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล” (@tpagon) เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนของเขาจากที่ต่างๆ  ในช่วงปี 2 ...
หนังสือน่าอ่าน | สื่อออนไลน์ Born to be Democracy

หนังสือน่าอ่าน | สื่อออนไลน์ Born to be Democracy

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 11 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “สื่อออนไลน์ Born to be Democracy”  โดย  “มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน”   เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสัมภาษณ์นักวิชาการ สื่อมวลชนกระแสหลัก บ ...
หนังสือน่าอ่าน | การเมืองไทย พัฒนาการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข

หนังสือน่าอ่าน | การเมืองไทย พัฒนาการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 10 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “การเมืองไทย  พัฒนาการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข”  เขียนโดย  “รศ. ดร. นิยม รัฐอมฤต”   หนังสือเล่มนี้ เขียนถึงพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ตั้ ...