Tag Archives: หนังสือที่อาจารย์บอมอ่าน

หนังสือน่าอ่าน | เพราะรักติดตา จึงมาติดตาม

หนังสือน่าอ่าน | เพราะรักติดตา จึงมาติดตาม

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 46 ที่ผมอ่านจบในปี 2559  ชื่อว่า “เพราะรักติดตาจึงมาติดตาม” เขียนโดย “ดำรง อารีกุล”  ซึ่งเป็นนักเขียนในดวงใจผมอีกคนหนึ่ง  สไตล์การเขียนของ “ดำรง อารีกุล” นั้นออกแนวตลกปน ...
หนังสือน่าอ่าน | ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง

หนังสือน่าอ่าน | ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 45 ที่ผมอ่านจบในปี 2559  ชื่อว่า “ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง” เขียนโดย “วรากรณ์ สามโกเศศ”  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ของ อ.วรากรณ์ ซึ่งท่านมีความสามา ...
หนังสือน่าอ่าน | 365 ปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณ

หนังสือน่าอ่าน | 365 ปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 44 ที่ผมอ่านจบในปี 2559  ชื่อว่า  “365 ปาฏิหาริย์ แห่งการขอบคุณ” เขียนโดย “จอห์น คราลิค”  แปลโดย “ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ”  โดย “จอห์น คราลิค“ ได้เล่าถึงชีวิตของเขาที่ประสบแต่ความ ...
หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 42 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า  “The Border คน พรมแดน รัฐชาติ” เขียนโดย “ยศ สันตสมบัติ” ในชุด  “ผลึกความรู้ : ชุดงานวิจัยฉบับเคี้ยวง่าย”  ซึ่งหนังสือชุดนี้ถือเป็นความพยายาม ...
หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 39 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ประชาสังคม” เขียนโดย “ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงความเป็นมาของ “ประชาสังคม” ในมุมมองของนักคิดตะวันตก  จะว่าไปแล้ว ประชาสังคมน ...
หนังสือน่าอ่าน | รัฐชาติกับความไร้ระเบียบโลกชุดใหม่

หนังสือน่าอ่าน | รัฐชาติกับความไร้ระเบียบโลกชุดใหม่

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 38 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “รัฐ-ชาติ กับ (ความไร้) ระเบียบ โลกชุดใหม่”  เขียนโดย “ดร.ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร”   หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ของ กลุ่ ...
หนังสือน่าอ่าน | ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย

หนังสือน่าอ่าน | ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 36 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ลับ ลวง พราง ปฏิวัติ ปราสาททราย”  เขียนโดย “วาสนา  นาน่วม”  ซึ่งได้เล่า เบื้องลึกเบื้องหลังของการปฏิวัติโค่นล้ม รัฐบาลของ ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวั ...
หนังสือน่าอ่าน | อยู่กับฮิตเลอร์ จนชั่วโมงสุดท้าย

หนังสือน่าอ่าน | อยู่กับฮิตเลอร์ จนชั่วโมงสุดท้าย

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 35 ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “อยู่กับฮิตเลอร์จนชั่วโมงสุดท้าย”  เขียนโดย “เทราเดล  ยุงเงอ”  แปลโดย  “อาจารย์ อำภา โอตระกูล”   หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน  ...
หนังสือน่าอ่าน |ลับ ลวง พราง ภาค ๒ ซ่อนรูปปฏิวัติ หักเหลี่ยมโหด

หนังสือน่าอ่าน |ลับ ลวง พราง ภาค ๒ ซ่อนรูปปฏิวัติ หักเหลี่ยมโหด

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 33 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ลับ ลวง พราง ภาค ๒ : ซ่อนรูปปฏิวัติ หักเหลี่ยมโหด” เขียนโดย “วาสนา นาน่วม”  นักข่าวสายทหารผู้มีความใกล้ชิดกับแหล่งข่าวมากมายในกองทัพไทย  โดยเธอ ได ...
หนังสือน่าอ่าน | สายธารประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตยไทย

หนังสือน่าอ่าน | สายธารประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตยไทย

หนังสือน่าอ่านเล่มที่ 32 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “สายธารประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตยไทย”  เขียนโดย “ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ“   หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลัง เหตุการณ์ทางการเมือ ...