กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

หนังสือ : ข้อเท็จจริงและตัวเลข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย   พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน  2559  จัดพิมพ์โดย:  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  สำนักงานกองทันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยระบาดวิทยา ...
หนังสือ เยาวชนบนเส้นด้าย

หนังสือ เยาวชนบนเส้นด้าย

หนังสือ เยาวชนบนเส้นด้าย  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2559   ผู้เขียน : กนิษฐา ไทยกล้า และ ชนัฐ  เกิดประดับ จัดพิมพ์โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สนับสนุนงบประมาณโดย: แผนงานภาค ...