กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์


หนังสือ : ข้อเท็จจริงและตัวเลข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
 
พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน  2559 
จัดพิมพ์โดย:  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  สำนักงานกองทันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนับสนุนโดย:   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
บทความเรื่อง : กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์
เขียนโดย  :  กนิษฐา ไทยกล้า และ ชนัฐ  เกิดประดับ


กลยุทธ์การตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์
กลยุทธ์การตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์
กลยุทธ์การตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์ ชนัฐ เกิดประดับ

 

About Ajbomb

นักหาเรื่อง นักเล่าเรื่อง นักเขียน นักแปล รักการสอน รักเด็ก รักสัตว์ รักธรรมชาติ รักษ์โลก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น