กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

หนังสือ : ข้อเท็จจริงและตัวเลข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย   พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน  2559  จัดพิมพ์โดย:  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  สำนักงานกองทันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยระบาดวิทยา ...
หนังสือ เยาวชนบนเส้นด้าย

หนังสือ เยาวชนบนเส้นด้าย

หนังสือ เยาวชนบนเส้นด้าย  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2559   ผู้เขียน : กนิษฐา ไทยกล้า และ ชนัฐ  เกิดประดับ จัดพิมพ์โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สนับสนุนงบประมาณโดย: แผนงานภาค ...
หนังสือน่าอ่าน | จีนในกระแสโลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน | จีนในกระแสโลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 43  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า จีนในกระแสโลกาภิวัตน์ เขียนโดย “วรศักดิ์ มหัทธโนบล”  โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของ อ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่เขียนไว้ในนิตยสารต่างๆ เกี่ยวกับ ...
หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 42 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า  “The Border คน พรมแดน รัฐชาติ” เขียนโดย “ยศ สันตสมบัติ” ในชุด  “ผลึกความรู้ : ชุดงานวิจัยฉบับเคี้ยวง่าย”  ซึ่งหนังสือชุดนี้ถือเป็นความพยายาม ...
หนังสือน่าอ่าน | ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ

หนังสือน่าอ่าน | ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 41 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ” เขียนโดย “อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ” ในหนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงความหมายและรูปแบบของตราประทับที่มีมาตั้งแต ...
หนังสือน่าอ่าน | โบกมือลา โลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน | โบกมือลา โลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 40 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “โบกมือลา โลกาภิวัตน์” เขียนโดย “อนุช อาภาริรม และคณะ”  โดยหนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลสรุปเหตุการณ์และแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นใ ...
หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 39 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ประชาสังคม” เขียนโดย “ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงความเป็นมาของ “ประชาสังคม” ในมุมมองของนักคิดตะวันตก  จะว่าไปแล้ว ประชาสังคมน ...
หนังสือน่าอ่าน | รัฐชาติกับความไร้ระเบียบโลกชุดใหม่

หนังสือน่าอ่าน | รัฐชาติกับความไร้ระเบียบโลกชุดใหม่

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 38 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “รัฐ-ชาติ กับ (ความไร้) ระเบียบ โลกชุดใหม่”  เขียนโดย “ดร.ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร”   หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ของ กลุ่ ...
หนังสือน่าอ่าน | รักตกขอบ

หนังสือน่าอ่าน | รักตกขอบ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 37 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “รักตกขอบ”  เขียนโดย “คำ ผกา” หรือ “ฮิมิโตะ ณ เกียวโต” ในหนังสือเล่มนี้เธอได้เล่าถึงประสบการณ์ด้านความรักของพรรคพวกเพื่อนฝูงเธอที่ได้ประสบพบเจอในฐา ...