หนังสือน่าอ่าน | ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง

หนังสือน่าอ่าน | ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 45 ที่ผมอ่านจบในปี 2559  ชื่อว่า “ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง” เขียนโดย “วรากรณ์ สามโกเศศ”  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ของ อ.วรากรณ์ ซึ่งท่านมีความสามา ...
หนังสือน่าอ่าน | 365 ปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณ

หนังสือน่าอ่าน | 365 ปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 44 ที่ผมอ่านจบในปี 2559  ชื่อว่า  “365 ปาฏิหาริย์ แห่งการขอบคุณ” เขียนโดย “จอห์น คราลิค”  แปลโดย “ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ”  โดย “จอห์น คราลิค“ ได้เล่าถึงชีวิตของเขาที่ประสบแต่ความ ...
กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

หนังสือ : ข้อเท็จจริงและตัวเลข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย   พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน  2559  จัดพิมพ์โดย:  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  สำนักงานกองทันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยระบาดวิทยา ...
หนังสือ เยาวชนบนเส้นด้าย

หนังสือ เยาวชนบนเส้นด้าย

หนังสือ เยาวชนบนเส้นด้าย  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2559   ผู้เขียน : กนิษฐา ไทยกล้า และ ชนัฐ  เกิดประดับ จัดพิมพ์โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สนับสนุนงบประมาณโดย: แผนงานภาค ...
หนังสือน่าอ่าน | จีนในกระแสโลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน | จีนในกระแสโลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 43  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า จีนในกระแสโลกาภิวัตน์ เขียนโดย “วรศักดิ์ มหัทธโนบล”  โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของ อ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่เขียนไว้ในนิตยสารต่างๆ เกี่ยวกับ ...
หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 42 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า  “The Border คน พรมแดน รัฐชาติ” เขียนโดย “ยศ สันตสมบัติ” ในชุด  “ผลึกความรู้ : ชุดงานวิจัยฉบับเคี้ยวง่าย”  ซึ่งหนังสือชุดนี้ถือเป็นความพยายาม ...
หนังสือน่าอ่าน | ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ

หนังสือน่าอ่าน | ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 41 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ” เขียนโดย “อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ” ในหนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงความหมายและรูปแบบของตราประทับที่มีมาตั้งแต ...
หนังสือน่าอ่าน | โบกมือลา โลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน | โบกมือลา โลกาภิวัตน์

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 40 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “โบกมือลา โลกาภิวัตน์” เขียนโดย “อนุช อาภาริรม และคณะ”  โดยหนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลสรุปเหตุการณ์และแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นใ ...
หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 39 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ประชาสังคม” เขียนโดย “ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงความเป็นมาของ “ประชาสังคม” ในมุมมองของนักคิดตะวันตก  จะว่าไปแล้ว ประชาสังคมน ...