หนังสือน่าอ่าน CEO กับความรัก

หนังสือน่าอ่าน CEO กับความรัก

  หนังสือน่าอ่าน CEO กับความรัก เป็นหนังสือเล่มที่ 16 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า    เขียนโดย “ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์” ซึ่งเป็นการรวบรวมบทความที่คุณก่อศักดิ์ (ในฐานะ CEO ของ  7-11)  ได้เขียนไว้ในวาร ...
หนังสือน่าอ่าน | คน (ไม่) สำคัญ

หนังสือน่าอ่าน | คน (ไม่) สำคัญ

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 15 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “คน (ไม่) สำคัญ “ โดย  “สฤณี อาชวานันทกุล”  ซึ่งรวบรวมเรื่องราวของ 11 คน ไม่สำคัญ แต่กลับสร้างปรากฏการณ์สำคัญระดับโลก โดยมีตั้งแต่คนที่คิดค้น หลอ ...
หนังสือน่าอ่าน | โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว

หนังสือน่าอ่าน | โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว

   เล่มที่ 14 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “ โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว ”  ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมงานของ “ทรงกลด บางยี่ขัน” นักเขียนผู้มีความละเมียดละไมในแทบทุกตัวอักษรของเขา   หนั ...
หนังสือน่าอ่าน | พุทธโคดม

หนังสือน่าอ่าน | พุทธโคดม

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่  13 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ มีชื่อว่า “พุทธโคดม”  เขียนโดย “อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล” หนังสือได้นำเสนอมุมมองพุทธประวัติในเชิงรัฐศาสตร์ ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของอินเ ...
หนังสือน่าอ่าน | Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก

หนังสือน่าอ่าน | Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 12 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “ Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก ”  ผลงานของ  “แชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล” (@tpagon) เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนของเขาจากที่ต่างๆ  ในช่วงปี 2 ...
หนังสือน่าอ่าน | สื่อออนไลน์ Born to be Democracy

หนังสือน่าอ่าน | สื่อออนไลน์ Born to be Democracy

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 11 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “สื่อออนไลน์ Born to be Democracy”  โดย  “มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน”   เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสัมภาษณ์นักวิชาการ สื่อมวลชนกระแสหลัก บ ...
หนังสือน่าอ่าน | การเมืองไทย พัฒนาการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข

หนังสือน่าอ่าน | การเมืองไทย พัฒนาการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 10 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “การเมืองไทย  พัฒนาการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข”  เขียนโดย  “รศ. ดร. นิยม รัฐอมฤต”   หนังสือเล่มนี้ เขียนถึงพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ตั้ ...
หนังสือน่าอ่าน | MICROFINANCE และการเงินชุมชน

หนังสือน่าอ่าน | MICROFINANCE และการเงินชุมชน

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่  9 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “MICROFINANCE และการเงินชุมชน” ซึ่งเนื้อหาของหนังสือมาจากการถอดความและเรียบเรียงเนื้อหาบางส่วนของงานเสวนาวิชาการเรื่อง “องค์กรการเงินชุมชน: ม ...
หนังสือน่าอ่าน | นักอยากเขียน

หนังสือน่าอ่าน | นักอยากเขียน

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่  7 ที่ผมได้อ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “นักอยากเขียน” โดย  “ศุ บุญเลี้ยง”  ซึ่งเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ของเขา ตั้งแต่เริ่มหัดเขียน ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่ จนกระทั่งได้ม ...
หนังสือน่าอ่าน |  DIGITAL FUTURE

หนังสือน่าอ่าน | DIGITAL FUTURE

หนังสือเล่มที่ 6 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ มีชื่อว่า “DIGITAL FUTURE” เขียนโดย  “สฤณี อาชวานันทกุล”  โดยเป็นการรวบรวมข้อเขียนหลากหลายของผู้เขียน  ที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเว ...