หนังสือน่าอ่าน | ๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล

หนังสือน่าอ่าน | ๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 28  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า ”๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล”  จัดทำขึ้นโดย “ชมรมกัลยาณธรรม” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการบวชของพระไพศาล วิสาโล หนังสือเล่มนี้ ...
หนังสือน่าอ่าน 2559 | อนิจลักษณะของสังคมไทย

หนังสือน่าอ่าน 2559 | อนิจลักษณะของสังคมไทย

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 27 ที่ผมอ่านจบใน ปี 2559  ชื่อว่า “อนิจลักษณะของสังคมไทย”  เขียนโดย “รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์”  ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบ ...
หนังสือน่าอ่าน 2559 | สวยด้วยใจ

หนังสือน่าอ่าน 2559 | สวยด้วยใจ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 26 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “สวยด้วยใจ”  เขียนโดย “นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์” ซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง  แต่สิ่งที่คุณหมอได้เขียนในหนังสือเล่มนี้ กลับสร้างมุมมองใหม่ให้กับโล ...
หนังสือน่าอ่าน | ทำอย่างไรให้เขายอม

หนังสือน่าอ่าน | ทำอย่างไรให้เขายอม

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 25 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ทำอย่างไรให้เขายอม”  เขียนโดย “รศ.ดร. สิทธิโชค วรานุสันติกูล”  หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงกลยุทธ์พื้นฐานเพื่อให้คนยอมทำตามในแง่มุมทางด้านจิตวิทยา  รว ...
หนังสือน่าอ่าน | กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล

หนังสือน่าอ่าน | กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 24  ที่ผมอ่านจบ ในปีนี้ ชื่อว่า ”กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล”  เขียนโดย “ณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม”  ผมได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกจากอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่จน ...
หนังสือน่าอ่าน | ยุคใหม่กาแฟดอยช้าง

หนังสือน่าอ่าน | ยุคใหม่กาแฟดอยช้าง

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 23  ที่ผมอ่านจบ ในปีนี้ ชื่อว่า ”ยุคใหม่ กาแฟดอยช้าง”  เรียบเรียงโดย “องอาจ ฤทธิ์ปรีชา”  หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงความเป็นมาของกาแฟดอยช้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ประสบความสำเร็ ...
หนังสือน่าอ่าน | เต๋าแห่งประชาธิปไตย

หนังสือน่าอ่าน | เต๋าแห่งประชาธิปไตย

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 22  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “เต๋าแห่งประชาธิปไตย”  โดย “เสกสรรค์  ประเสริฐกุล” หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เสกสรรค์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 -2555   ทั้งหมด 7 เรื่อง โด ...
หนังสือน่าอ่าน | วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก

หนังสือน่าอ่าน | วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่  21 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก ” โดย “ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ” และ “พิทยา ว่องกุล” เป็นบรรณาธิการ โดยเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความจำนวนถึง10 เรื่อง ท ...
หนังสือน่าอ่าน | ตำราคนไม่อยากแก่

หนังสือน่าอ่าน | ตำราคนไม่อยากแก่

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 20  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า ”ตำราคนไม่อยากแก่” เขียนโดย  “ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย”  ซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต และ อายุรศาสตร์ชะลอวัย  เนื้อหาหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกั ...
หนังสือน่าอ่าน | อายุแท้ ไม่ใช่ตัวเลข

หนังสือน่าอ่าน | อายุแท้ ไม่ใช่ตัวเลข

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 19  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า อายุแท้ ไม่ใช่ตัวเลข เขียนโดย  “ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน”  หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึง ปัจจัยต่างๆ  ที่ทำให้คนเราเกิดความชราและ สิ่งที่ใช้วัดความชราของคน ...