Blog

ปฐมนิเทศน์ นศ.ปี 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เตรียมตัวไปฝึกงาน

ปฐมนิเทศน์ นศ.ปี 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เตรียมตัวไปฝึกงาน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556  อาจารย์บอมได้รับเชิญให้ไปปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ (จอมทอง) ที่กำลังเตรียมตัวออกไปฝึกงานกับบริษัทและองค์กรต่างๆ ในเร ...
บรรยายเรื่อง Social Network ให้ นศ.MBA มช. : 28/9/2556

บรรยายเรื่อง Social Network ให้ นศ.MBA มช. : 28/9/2556

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 อาจารย์บอมได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้ นักศึกษา MBA-Agro มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟัง ในหัวข้อเรื่อง Social Network ตั้งแต่ 9.00- 16.00 น.  บรรยากาศการเรียน ...
บรรยายเรื่อง Social Network ม.ราชมงคลตาก :18-08-2556

บรรยายเรื่อง Social Network ม.ราชมงคลตาก :18-08-2556

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556  อ.บอมได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง "การใช้ Social Network อย่างไร? ให้เกิดประโยชน์ในยุค AEC"  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตาก  บรรยากาศเป็นไปด้วยสาร ...
สอนภาษาอังกฤษให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย

สอนภาษาอังกฤษให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย

อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปสอนเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ให้กับชาวบ้านและเยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556   ...
อบรม Social Network ให้กับเยาวชน จ.ลำปาง (8-9 มิย.56)

อบรม Social Network ให้กับเยาวชน จ.ลำปาง (8-9 มิย.56)

ภาพบรรยากาศในระหว่างที่อาจารย์บอม ไปอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนจังหวัดลำปาง เรื่อง "การใช้ Social Network เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 ที่ มหาวิทยาล ...