Blog

Protect – Prevent – Defend : ป้องกันไว้ก่อน

Protect – Prevent – Defend : ป้องกันไว้ก่อน

ช่วงนี้มีการชุมนุมประท้วงอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยต้องทำงานกันหนักหน่อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายหรือเหตุการณ์รุนแรงต่า ...
Exorbitant – Extravagant : แพงและฟุ่มเฟือย

Exorbitant – Extravagant : แพงและฟุ่มเฟือย

จะว่าไปแล้วคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักช้อปรู้จักกันเป็นอย่างดีคือคำว่า  Cheap (อ่านว่า ชี๊ปพ์) แปลว่า “ถูก”  กับ  Expensive (อ่านว่า เอ่กซ์ เพ้น ซิฟ) ที่แปลว่า “แพง” ...
Give – Gift : ให้ของขวัญกันดีกว่า

Give – Gift : ให้ของขวัญกันดีกว่า

สมัยที่ผมเริ่มหัดเขียนหัดอ่านภาษาอังกฤษอยู่นั้น  มีคำศัพท์คู่หนึ่งที่มักจะเป็นปัญหากับผมอยู่เสมอ เนื่องจากการออกเสียงที่คล้ายกัน การสะกดที่ใกล้เคียงกัน ยังไม่นับความหมายที่ (เกือบ) จะเหมือนกันอีก ...
Moral – Morale : ศีลธรรม ขวัญมา

Moral – Morale : ศีลธรรม ขวัญมา

  สมัยผมเรียนหนังสือที่อัสสัมชัญพาณิชยการ มีเรียนวิชาเกี่ยวกับ ศีลธรรม ด้วย เป็นวิชาที่เรียกได้ว่า ต้องท่องเนื้อหาอย่างเดียวเป็นเล่มๆ ซึ่งตอนนั้น ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมต้องท่อง ในเมื่อ ...