Blog

บรรยาย “สูงวัย ไม่เสพสื่อ อย่างสุ่มเสี่ยง” ทต.แม่จัน เชียงราย

บรรยาย “สูงวัย ไม่เสพสื่อ อย่างสุ่มเสี่ยง” ทต.แม่จัน เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 อาจารย์บอม ได้รับเชิญ ไปบรรยายในหัวข้อ “สูงวัย เสพสื่อ แบบไม่สุ่มเสี่ยง” ให้กับ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ...
เก็บสิ่งที่พบมาเล่าสู่กันฟัง

เก็บสิ่งที่พบมาเล่าสู่กันฟัง

ฟังย้อนหลังรายการ อาจารย์บอมชวนคุย เรื่อง เก็บสิ่งที่พบมาเล่าสู่กันฟัง ออกอากาศทาง Clubhouse เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.00-8.00 น. ...