Blog

เก็บสิ่งที่พบมาเล่าสู่กันฟัง

เก็บสิ่งที่พบมาเล่าสู่กันฟัง

ฟังย้อนหลังรายการ อาจารย์บอมชวนคุย เรื่อง เก็บสิ่งที่พบมาเล่าสู่กันฟัง ออกอากาศทาง Clubhouse เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.00-8.00 น. ...
บรรยาย เรื่อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee

บรรยาย เรื่อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชี ...
บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ...
บรรยาย เรื่องกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling

บรรยาย เรื่องกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชี ...