Blog

ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

  อาจารย์บอม ได้รับเชิญไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online”  โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ Virtual Training Workshop จัดโดย ศูนย์ Food Innovation and Packaging มหาวิทยาลัยเชีย ...
Podcast : เราใช้คลับเฮ้าส์ทำอะไรกันบ้าง?

Podcast : เราใช้คลับเฮ้าส์ทำอะไรกันบ้าง?

ฟังย้อนหลังรายการ อาจารย์บอม ชวนคุย  เราจะมาคุยกันตามประสาคนใช้ Clubhouse เข้าเส้นว่า  วันๆ เราใช้แพลตฟอร์มนี้ ทำอะไรกันบ้าง?             ...
Podcast: ปลาต่างน้ำ

Podcast: ปลาต่างน้ำ

 ฟังย้อนหลัง รายการ อ.บอมชวนคุย ใน Clubhouse จ.-ศ. 10:30-11:30 น. กด follow >> AjbombClub ใน คลับเฮ้าส์       ...