Blog

บรรยาย(ออนไลน์)เรื่องการตลาด New Normal & การสร้างแบรนด์บน Social  

บรรยาย(ออนไลน์)เรื่องการตลาด New Normal & การสร้างแบรนด์บน Social  

บรรยาย (แบบออนไลน์) ในหัวข้อ การตลาดแบบ New Normal และการสร้างแบรนด์บน Social Media จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรก ...
บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

  บรรยาย (แบบออนไลน์)  ในหัวข้อ “Digital Marketing in the New Normal” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านทฤษฎีใหม่ ตำบลนำซำ อำเภ ...
บรรยายเรื่อง ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

บรรยายเรื่อง ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

  อาจารย์บอม ได้รับเชิญไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online”  โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ Virtual Training Workshop จัดโดย ศูนย์ Food Innovation and Packaging มหาวิทยาลัยเชีย ...
Podcast : เราใช้คลับเฮ้าส์ทำอะไรกันบ้าง?

Podcast : เราใช้คลับเฮ้าส์ทำอะไรกันบ้าง?

ฟังย้อนหลังรายการ อาจารย์บอม ชวนคุย  เราจะมาคุยกันตามประสาคนใช้ Clubhouse เข้าเส้นว่า  วันๆ เราใช้แพลตฟอร์มนี้ ทำอะไรกันบ้าง?             ...