Tag Archives: งานบรรยาย อาจารย์บอม

บรรยาย เรื่อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee

บรรยาย เรื่อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชี ...
บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ...
บรรยาย เรื่องกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling

บรรยาย เรื่องกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชี ...
บรรยาย(ออนไลน์)เรื่องการตลาด New Normal & การสร้างแบรนด์บน Social  

บรรยาย(ออนไลน์)เรื่องการตลาด New Normal & การสร้างแบรนด์บน Social  

บรรยาย (แบบออนไลน์) ในหัวข้อ การตลาดแบบ New Normal และการสร้างแบรนด์บน Social Media จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรก ...
บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

  บรรยาย (แบบออนไลน์)  ในหัวข้อ “Digital Marketing in the New Normal” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านทฤษฎีใหม่ ตำบลนำซำ อำเภ ...
บรรยายเรื่อง ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

บรรยายเรื่อง ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

  อาจารย์บอม ได้รับเชิญไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online”  โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ Virtual Training Workshop จัดโดย ศูนย์ Food Innovation and Packaging มหาวิทยาลัยเชีย ...
บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จาก จังหวัดเชียงราย ให้ไป บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย  ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายคว ...
รีวิวหนัง App War แอปชนแอป  

รีวิวหนัง App War แอปชนแอป  

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้คงไม่มีคำไหนที่ฮิตติดหูคนในแวดวงธุรกิจ เท่ากับคำว่า Start Up และนี่ก็เป็นที่มาของหนังเรื่องล่าสุดของค่าย T Moment ที่มีชื่อว่า App War  แอปชนแอป ซึ่งเป็นหนังที่หยิบยกเบื้องหลังข ...
บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก  สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำด้านการตลาดกับนักศึกษารายวิชา “การจัดการวิสาหกิจชุมช ...
บรรรยาย|สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน|จังหวัดเชียงราย

บรรรยาย|สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน|จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกร ...