Tag Archives: งานบรรยาย อาจารย์บอม

บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บรรยาย | การจัดการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก  สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำด้านการตลาดกับนักศึกษารายวิชา “การจัดการวิสาหกิจชุมช ...
บรรรยาย|สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน|จังหวัดเชียงราย

บรรรยาย|สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน|จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกร ...
บรรยาย |The Power of Social Media in Business จ.เชียงใหม่

บรรยาย |The Power of Social Media in Business จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง The Power of Social Media in Business ให้ คณาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ฟัง ที่ คณะบริหารธุรกิจ ...