บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จาก จังหวัดเชียงราย ให้ไป บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย  ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง ในพื้นที่ 3 อำเภอของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แม่สาย เชียงแสน เชียงของ)  จำนวน 150 คน โดยหลังการบรรยาย ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการด้วย  การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรมสยามไทรแองเกิล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย


 

About Ajbomb

นักหาเรื่อง นักเล่าเรื่อง นักเขียน นักแปล รักการสอน รักเด็ก รักสัตว์ รักธรรมชาติ รักษ์โลก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น