Tag Archives: twitter

เยี่ยมชม TCDC เชียงใหม่ กับท่านทูตสหรัฐ

เยี่ยมชม TCDC เชียงใหม่ กับท่านทูตสหรัฐ

ภาพบรรยากาศที่ อ.บอม ได้ร่วมคณะ ท่านเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย และท่านกงสุลสหรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ ไปเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) กับ เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 255 ...