Tag Archives: SocialNetwork

บรรยายให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เชียงใหม่

บรรยายให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย เรื่อง  “การนำเสนอสินค้า ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์”  ให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่  (NEC) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…ผู้เข้า ...