Tag Archives: Social Network

บรรยาย : ผู้ประกอบการ อ.สันกำแพง

บรรยาย : ผู้ประกอบการ อ.สันกำแพง

มาบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Social Network ให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ของ อ.สันกำแพง ตามคำเชิญของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   (15 มกราคม 2558)   ...
บรรยายเรื่อง “จริยธรรม กับ Social Network”

บรรยายเรื่อง “จริยธรรม กับ Social Network”

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557  อ.บอม ได้รับเชิญมาบรรยายให้ นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขต ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ ฟังเรื่อง “จริยธรรม กับ Social Network” บรรยากาศสนุกสนานและมีการแลก ...