Tag Archives: defend

Protect – Prevent – Defend

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า “Protect – Prevent – Defend” จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...
Protect – Prevent – Defend : ป้องกันไว้ก่อน

Protect – Prevent – Defend : ป้องกันไว้ก่อน

ช่วงนี้มีการชุมนุมประท้วงอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยต้องทำงานกันหนักหน่อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายหรือเหตุการณ์รุนแรงต่า ...