Tag Archives: win

Win – Defeat – Overcome

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า “Win – Defeat – Overcome” จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...
Win – Defeat –Overcome :  ชนะแบบไหนยิ่งใหญ่ที่สุด

Win – Defeat –Overcome : ชนะแบบไหนยิ่งใหญ่ที่สุด

สุภาษิตไทย โบราณ กล่าวว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” แต่ดูเหมือนสุภาษิตนี้ จะใช้ไม่ค่อยได้ในทุกวันนี้ เพราะใครๆ ก็คาดหวังให้ตนเองเป็นผู้ชนะ และให้ผู้อื่นเป็นผู้แพ้ ด้วยกันทั้งนั้น  ไปไหน ...