Tag Archives: turkey

Turkey คืออะไรกันแน่?

Turkey คืออะไรกันแน่?

  ผมเพิ่งไปเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาว่า ต้องนำคำนี้มาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังให้ได้ เพราะมีความน่าสนใจอยู่บางประการ ผมขอเริ่มที่คำว่า   Turkey  (อ่านว่า เทอร์ คี)  แปลว่า  ประเทศตุรก ...