Tag Archives: The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน | The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 42 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า  “The Border คน พรมแดน รัฐชาติ” เขียนโดย “ยศ สันตสมบัติ” ในชุด  “ผลึกความรู้ : ชุดงานวิจัยฉบับเคี้ยวง่าย”  ซึ่งหนังสือชุดนี้ถือเป็นความพยายาม ...