Tag Archives: SME

อบรม Social Network Marketing ให้ SME – มีค.58

อบรม Social Network Marketing ให้ SME – มีค.58

บรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ Social Network Marketing ของ อ.บอม ที่ ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ให้กับผู้ประกอบการ SME และทายาทธุรกิจ  จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   &nb ...
บรรยายเรื่อง Modern Paradigm

บรรยายเรื่อง Modern Paradigm

อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง Modern Paradigm and Classic Case ให้กับ ผู้ประกอบการ SME  4 จังหวัดภาคเหนือ  ได้รับฟัง เมื่อวันที ...