Tag Archives: Smart Online Trader

บรรยาย Smart Online Trader : เชียงราย

บรรยาย Smart Online Trader : เชียงราย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์บอม ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สู่ตลาดออนไลน์ ที่ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ค จังหวั ...
บรรยาย Smart Trader Online : เชียงใหม่

บรรยาย Smart Trader Online : เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์บอม ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สู่ตลาดออนไลน์ ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชี ...