Tag Archives: round

Round – Loud : กลม ดัง

Round – Loud : กลม ดัง

หากพูดถึงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน คงมีจำนวนหลายร้อยหลายพันคำ แต่หากจะพูดว่าคำที่ออกเสียงแทบจะเหมือนกันมีคำไหนบ้างนั้น สำหรับผมนึกถึงคำคู่นี้ขึ้นมาได้ก่อนคำอื่นเลย นั่นคือ   Round  (อ ...