Tag Archives: race

Raise – Race : แข่งกัน ยก

Raise – Race : แข่งกัน ยก

อย่างที่เคยบอกไว้เสมอๆว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น ต้องหมั่นหาคำที่มีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นด้านการออกเสียงหรือด้านความหมาย  แล้วนำมาเปรียบเทียบกันบ่อยๆ เพื่อจะได้หาจุดต่างที่ทำให้มันไม่เหมือนกัน  ถ้ ...