Tag Archives: high

Hide – High  : ซ่อน สูง

Hide – High  : ซ่อน สูง

เห็นเด็กๆ วิ่งเล่นซ่อนหากัน แล้วก็อดนึกสนุกตามไปด้วยไม่ได้  คนที่เริ่มสูงวัยเวลาเห็นเด็กๆ เล่นสนุกสนานก็นึกอยากจะย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กบ้าง แต่ที่ไม่แน่ใจคือว่าจะวิ่งไหวไหม หรือ ด้วยไขมันที่พอกอยู่เป็ ...

Tall – High

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า “Tall – High” จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...