Tag Archives: embassador

เยี่ยมโรงคั่วกาแฟ กับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา -22/01/2014

เยี่ยมโรงคั่วกาแฟ กับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา -22/01/2014

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 อ.บอม ได้รับเกียรติจาก ท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย และ ท่านกงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่ เชิญเยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ และร่วมสนทนาอย่างเป็นกันเอง ที่ ลานนากาแฟ  จ.เชียงใหม่ ...