Tag Archives: attention

เรียนภาษาอังกฤษฟรี | Intention  Attention ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษฟรี | Intention Attention ต่างกันอย่างไร

  ปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกออนไลน์ทุกวันนี้ได้ดึงความสนใจจากผู้คนไปเกือบหมด เราแต่ละคนใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ มากกว่าให้ความสนใจหรือใส่ใจใจคนข้างๆ ในโลกจริง   โลกยุคนี้เป็นโลกที่ ค ...