Tag Archives: ajbomb

#AjbombLiveTalk อ. บอม วิเคราะห์ ว่า จุฬาฯ แพ้ทาง เนติวิทย์ บนโลก Social ได้อย่างไร

#AjbombLiveTalk อ. บอม วิเคราะห์ ว่า จุฬาฯ แพ้ทาง เนติวิทย์ บนโลก Social ได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2017 อาจารย์บอม ได้นำ กรณี เนติวิทย์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา วิเคราะห์ ว่า จุฬาฯ แพ้ทาง เนติวิทย์ บนโลก Social ได้อย่างไร ผ่านทาง #AjbombLiveTalk  คลิกฟังได้เลยจ้า ...
Live Talk กับ อาจารย์บอม : การสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์

Live Talk กับ อาจารย์บอม : การสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์

เชิญฟัง อ.บอม ชนัฐ  เกิดประดับ ตัวจริง เสียงจริง  แบ่งปันประสบการณ์เชิงลึก ในเรื่อง “Personal Branding on Social Media: How and Why”  หรือ “วิธีการสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์” ...