Tag Archives: เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษฟรี | Band Brand ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษฟรี | Band Brand ต่างกันอย่างไร

Pic. Source: http://modcitymag.com/wp-content/uploads/2013/01/band-night.jpg เมื่อวันก่อนผมไปนั่งทานอาหารในร้านแห่งหนึ่ง ที่มีเวทีบรรเลงดนตรีขนาดย่อมๆ ตั้งไว้ให้ความบันเทิงกับผู้ที่มาทานอาหาร  สายตาผม ...
Trip – Tip : ไปเที่ยวกันดีกว่า

Trip – Tip : ไปเที่ยวกันดีกว่า

    ช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายท่านคงเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจไปในที่ต่างๆ   บางท่านคนอาจจะต้องกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ที่อยู่ต่างจังหวัด   ผมขอถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่และขอให้ทุกท่านเดินทา ...