Tag Archives: เชียงใหม่

จิตอาสา เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง

จิตอาสา เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิการยน 2558  อาจารย์บอมนำทีมงานจิตอาสาฯ ขึ้นดอยไปกับทีมของ คุณตั๊น จิตภัสร์ เพื่อนำสิ่งของ อุปกรณ์กีฬาและเครื่องทำน้ำดื่ม ไปบริจาคให้กับเด็ก ๆที่โรงเรียนบ้านปางแดง อ. เชียงดาว จ.เชีย ...
บรรยาย Smart Trader Online : เชียงใหม่

บรรยาย Smart Trader Online : เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์บอม ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สู่ตลาดออนไลน์ ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชี ...