Tag Archives: เชียงราย

บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จาก จังหวัดเชียงราย ให้ไป บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย  ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายคว ...

เวทีเสวนา การท่องเที่ยวไทย กับ เทคโนโลยี QR & AR Code

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 อาจารย์บอม ได้รับเชิญไปร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การท่องเที่ยวของไทย กับเทคโนโลยี QR Code และ AR Code ในงานเปิดตัวแอปพลิเคชั่น ถิ่นฟ้าล้านนา ที่ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ...
ลอยฟ้าไปกับ บอลลูน ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ลอยฟ้าไปกับ บอลลูน ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา มีงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ International Balloon Fiesta 2017 ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย งานบอลลูนนี้ สิงห์ปาร์ค เขาจัดทุกปีจนจะกลายเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดเชียงรายไปแล้ว   โดยป ...
บรรยาย ที่ ม.ราชภัฎเชียงราย  “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ”

บรรยาย ที่ ม.ราชภัฎเชียงราย “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่30 มิถุนายน 2558   อาจารย์บอม ได้เดินทางไปบรรยายเรื่อง “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ” ให้กับ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  บรรยากาศในวันนั้ ...
บรรยาย Smart Online Trader : เชียงราย

บรรยาย Smart Online Trader : เชียงราย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์บอม ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สู่ตลาดออนไลน์ ที่ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ค จังหวั ...