Tag Archives: ืnest

เรียนภาษาอังกฤษฟรี | Nest – Net ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษฟรี | Nest – Net ต่างกันอย่างไร

credit pic: upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c5/Robin’s_Nest_-_Charlotte_NC.jpg   ใครเกิดทัน วลียอดฮิตในอดีตที่บอกว่า “นกน้อยทำรังแต่พอตัว” บ้าง เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ยินใครพูดวลีนี้เท่าไรแล้ว ...