Tag Archives: ิีbun

Bun – Burn : ขนมปัง เผา

Bun – Burn : ขนมปัง เผา

  อยู่เชียงใหม่ต้องทำใจ คือ ทุก ๆ เดือนมีนาคมและเมษายน ของทุกปีจะมีช่วงเวลาที่ชาวเชียงใหม่ ต้องประสบพบเจอกับปัญหา“ฝุ่นควัน”   ซึ่งเป็นมลพิษ ทางอากาศอย่างหนึ่งที่มีทุกปี  เปรียบประดุจดั่งเทศกาลงานประจำ ...