Tag Archives: อาจารย์บอมบรรยาย

บรรยาย เรื่อง การตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจสปา

บรรยาย เรื่อง การตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจสปา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อ.บอม ได้รับเชิญไปบรรยาย เรื่องการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสปาฯ ภาคเหนือ งานนี้จัดโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ณ.โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าฟังการบ ...
บรรยายเรื่อง  การตลาดกับการสร้างแบรนด์ บน Social Media |จังหวัดเชียงใหม่  

บรรยายเรื่อง  การตลาดกับการสร้างแบรนด์ บน Social Media |จังหวัดเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอมได้รับเชิญจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน  Social Media ”   ให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน ...