Tag Archives: อัลเทอร์มาจีบ

รีวิว หนัง ” 2538 อัลเทอร์มาจีบ “

รีวิว หนัง ” 2538 อัลเทอร์มาจีบ “

ถือเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของ MONO Film ที่ส่งหนังเรื่อง “2538 อัลเทอร์มาจีบ” ออกมาในช่วงนี้ เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ดูเรื่องนี้แล้วจะอินสุดๆ คือ คนที่เคยเป็นวัยรุ่นในช่วงปี 2538  ซึ่งหากนับอายุมาถึงปัจ ...