Tag Archives: หนังสือ Show your Work

หนังสือเล่มที่  36 : มีของดีต้องให้คนอื่น ขโมย  | Show your work

หนังสือเล่มที่  36 : มีของดีต้องให้คนอื่น ขโมย  | Show your work

    หนังสือเล่มที่ 36 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “มีของดีต้องให้คนอื่นขโมย หรือ Show your  work“ เขียนโดย Austin Kleon   แปลโดย  “อรณี อรุณีกุล และ ทสมา วรรธนะภูติ”   เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสร้างตัวตน ...