Tag Archives: หนังสือ เดอะพาวเวอร์

หนังสือน่าอ่าน | เดอะ พาวเวอร์

หนังสือน่าอ่าน | เดอะ พาวเวอร์

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 3 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้  ชื่อ  เดอะ พาวเวอร์  โดย “รอนดา เบิร์น” ผู้เขียนหนังสือ  The Secret ที่โด่งดังมาแล้ว หนังสือเล่มนี้ บอกรายละเอียดของการทำงานของ “พลังอำนาจ” ที่อยู่ใน ...