Tag Archives: หนังสือ สฤณี

หนังสือน่าอ่าน |  DIGITAL FUTURE

หนังสือน่าอ่าน | DIGITAL FUTURE

หนังสือเล่มที่ 6 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ มีชื่อว่า “DIGITAL FUTURE” เขียนโดย  “สฤณี อาชวานันทกุล”  โดยเป็นการรวบรวมข้อเขียนหลากหลายของผู้เขียน  ที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเว ...