Tag Archives: หนังสือ ลับลวงพราง ปฏิวัติปราสาททราย

หนังสือน่าอ่าน | ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย

หนังสือน่าอ่าน | ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 36 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ลับ ลวง พราง ปฏิวัติ ปราสาททราย”  เขียนโดย “วาสนา  นาน่วม”  ซึ่งได้เล่า เบื้องลึกเบื้องหลังของการปฏิวัติโค่นล้ม รัฐบาลของ ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวั ...