Tag Archives: หนังสือ จ้าวแผ่นดิน

หนังสือ จ้าวแผ่นดิน

หนังสือ จ้าวแผ่นดิน

หนังสือ จ้าวแผ่นดิน เขียน โดย วิมล ไทรนิ่มนวล และยังผ่านเข้ารอบสุดท้ายใน การประกวดซีไรท์เมื่อปี 2540 อีกด้วย ผมเพิ่งได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ เมื่อไม่นานมานี้ (10-09-2561) แต่สำหรับท่านที่เคยอ่านงา ...