Tag Archives: หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน | ทำอย่างไรให้เขายอม

หนังสือน่าอ่าน | ทำอย่างไรให้เขายอม

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 25 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ทำอย่างไรให้เขายอม”  เขียนโดย “รศ.ดร. สิทธิโชค วรานุสันติกูล”  หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงกลยุทธ์พื้นฐานเพื่อให้คนยอมทำตามในแง่มุมทางด้านจิตวิทยา  รว ...
หนังสือน่าอ่าน | กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล

หนังสือน่าอ่าน | กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 24  ที่ผมอ่านจบ ในปีนี้ ชื่อว่า ”กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล”  เขียนโดย “ณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม”  ผมได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกจากอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่จน ...
หนังสือน่าอ่าน | ยุคใหม่กาแฟดอยช้าง

หนังสือน่าอ่าน | ยุคใหม่กาแฟดอยช้าง

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 23  ที่ผมอ่านจบ ในปีนี้ ชื่อว่า ”ยุคใหม่ กาแฟดอยช้าง”  เรียบเรียงโดย “องอาจ ฤทธิ์ปรีชา”  หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงความเป็นมาของกาแฟดอยช้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ประสบความสำเร็ ...
หนังสือน่าอ่าน | เต๋าแห่งประชาธิปไตย

หนังสือน่าอ่าน | เต๋าแห่งประชาธิปไตย

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 22  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “เต๋าแห่งประชาธิปไตย”  โดย “เสกสรรค์  ประเสริฐกุล” หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เสกสรรค์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 -2555   ทั้งหมด 7 เรื่อง โด ...
หนังสือน่าอ่าน | วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก

หนังสือน่าอ่าน | วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่  21 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก ” โดย “ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ” และ “พิทยา ว่องกุล” เป็นบรรณาธิการ โดยเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความจำนวนถึง10 เรื่อง ท ...
หนังสือน่าอ่าน | อเมริกา อเมริกา อเมริกา | What Uncle Sam Really Wants

หนังสือน่าอ่าน | อเมริกา อเมริกา อเมริกา | What Uncle Sam Really Wants

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่18 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “อเมริกา อเมริกา อเมริกา” หรือ “What Uncle Sam Really Wants”  เขียนโดย  “Noam Chomsky”  แปลเป็นภาษาไทยโดย “ภัควดี วีระภาสพงษ์”  เนื้อหาของหนังสือเล่ ...
หนังสือน่าอ่าน CEO กับความรัก

หนังสือน่าอ่าน CEO กับความรัก

  หนังสือน่าอ่าน CEO กับความรัก เป็นหนังสือเล่มที่ 16 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า    เขียนโดย “ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์” ซึ่งเป็นการรวบรวมบทความที่คุณก่อศักดิ์ (ในฐานะ CEO ของ  7-11)  ได้เขียนไว้ในวาร ...
หนังสือน่าอ่าน | โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว

หนังสือน่าอ่าน | โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว

   เล่มที่ 14 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “ โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว ”  ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมงานของ “ทรงกลด บางยี่ขัน” นักเขียนผู้มีความละเมียดละไมในแทบทุกตัวอักษรของเขา   หนั ...
หนังสือน่าอ่าน | Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก

หนังสือน่าอ่าน | Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 12 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “ Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก ”  ผลงานของ  “แชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล” (@tpagon) เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนของเขาจากที่ต่างๆ  ในช่วงปี 2 ...
หนังสือน่าอ่าน | MICROFINANCE และการเงินชุมชน

หนังสือน่าอ่าน | MICROFINANCE และการเงินชุมชน

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่  9 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ ชื่อว่า “MICROFINANCE และการเงินชุมชน” ซึ่งเนื้อหาของหนังสือมาจากการถอดความและเรียบเรียงเนื้อหาบางส่วนของงานเสวนาวิชาการเรื่อง “องค์กรการเงินชุมชน: ม ...