Tag Archives: หนังสือที่อาจาย์บอมอ่าน

หนังสือ เล่มที่ 28 :  ร่มไม้และเรือนใจ

หนังสือ เล่มที่ 28 :  ร่มไม้และเรือนใจ

  หนังสือเล่มที่ 28 ที่ผมอ่านจบในปีนี้   ชื่อ  “ร่มไม้และเรือนใจ” เขียนโดย “พระไพศาล  วิสาโล” ซึ่งเป็นพระนักคิดนักเขียนที่มีผลงานเขียนมากมาย  ท่านมีรูปแบบการเขียนที่อ่านง่ายแต่ลุ่มลึก  และสามารถใช้คำง ...