Tag Archives: สิ่งที่อยู่ใน

หนังสือ สิ่งที่อยู่ใน

หนังสือ สิ่งที่อยู่ใน

ผลงานเขียน ลำดับที่ 6 ของอาจารย์บอม  โดยสำนักพิมพ์ เอเจบุ๊คส์   วางจำหน่ายเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2013   เนื้อหา :  สะท้อน ถึงความคิดความเชื่อ ที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างยาวนานจากการได้ย ...