Tag Archives: สฤณี อาชวานันทกุล

หนังสือน่าอ่าน | คน (ไม่) สำคัญ

หนังสือน่าอ่าน | คน (ไม่) สำคัญ

  หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 15 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “คน (ไม่) สำคัญ “ โดย  “สฤณี อาชวานันทกุล”  ซึ่งรวบรวมเรื่องราวของ 11 คน ไม่สำคัญ แต่กลับสร้างปรากฏการณ์สำคัญระดับโลก โดยมีตั้งแต่คนที่คิดค้น หลอ ...
หนังสือน่าอ่าน |  DIGITAL FUTURE

หนังสือน่าอ่าน | DIGITAL FUTURE

หนังสือเล่มที่ 6 ที่ผมอ่านจบในปี 2559 นี้ มีชื่อว่า “DIGITAL FUTURE” เขียนโดย  “สฤณี อาชวานันทกุล”  โดยเป็นการรวบรวมข้อเขียนหลากหลายของผู้เขียน  ที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเว ...