Tag Archives: ศัพท์พร้อมเสิร์ฟ

หนังสือ “ศัพท์พร้อมเสิร์ฟ”

หนังสือ “ศัพท์พร้อมเสิร์ฟ”

ผลงานเขียนลำดับที่ 7 ของ อ.บอม  รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่น่าสนใจ คำที่ออกเสียงเหมือนกันคล้ายกัน และสะกดใกล้เคียงกัน มีจำหน่ายแล้วที่ซีเอ็ดและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศจ้า   ...

Violent – Violet

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า “Violent – Violet – Purple” จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...

Sorry – Sad

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า “Sorry – Sad” จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...

Herb

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า “Herb” จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...

Best – Bless

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า “Best – Bless – Curse”  จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...

Weak – Week

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า “Weak – Week”  จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...

Stop – Pause

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า ” Stop – Pause ” จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...

Love – Lust

ตัวอย่างการออกเสียวคำว่า ” Love – Lust ”  จากหนังสือศัพท์พร้อมเสิร์ฟ โดย อ.บอม ชนัฐ เกิดประดับ ...

Stress – Emphasize

ตัวอย่างการออกเสียงคำว่า “Stress – Emphasize” จากหนังสือ ศัพท์พร้อมเสิร์ฟ ...