Tag Archives: รีวิวหนัง มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ

รีวิวหนัง มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ

รีวิวหนัง มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ

  เรื่องอกหัก หรือ ผิดหวังในความรัก จะว่าไปแล้ว ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ที่ใดมีรัก ที่นั่นก็มีทุกข์ที่ไหนมีความหวัง ที่นั่นก็ย่อมต้องมีผิดหวัง แต่หากเรื่องอกหักนี้ เกิดขึ้นกับคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ...