Tag Archives: มีนาคม 58

อบรม Social Network Marketing ให้ SME – มีค.58

อบรม Social Network Marketing ให้ SME – มีค.58

บรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ Social Network Marketing ของ อ.บอม ที่ ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ให้กับผู้ประกอบการ SME และทายาทธุรกิจ  จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   &nb ...