Tag Archives: บ้านปางแดง

จิตอาสา เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง

จิตอาสา เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิการยน 2558  อาจารย์บอมนำทีมงานจิตอาสาฯ ขึ้นดอยไปกับทีมของ คุณตั๊น จิตภัสร์ เพื่อนำสิ่งของ อุปกรณ์กีฬาและเครื่องทำน้ำดื่ม ไปบริจาคให้กับเด็ก ๆที่โรงเรียนบ้านปางแดง อ. เชียงดาว จ.เชีย ...