Tag Archives: บริจาคหนังสือ

บริจาคหนังสือให้ รร.ตชด.

บริจาคหนังสือให้ รร.ตชด.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557  อาจารย์บอมได้นำหนังสือ “ศัพท์พร้อมเสิร์ฟ” จำนวน 40 เล่ม มา บริจาคให้ รร. ตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล 25 แห่ง ในเขตจังหวัด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ...